ലളിതം.... മോഹനം....തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് നോർത്ത് ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം ഇന്ന് ആവേശകരമായ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക്...ആറാം ദിവസത്തെ മത്സര ഫലങ്ങൾ ലഭ്യമായി തുടങ്ങി....ടാഗോര്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലും പുഷ്പഗിരി സെന്‍റ് ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്.ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും ആറാം ദിവസം മത്സരപരിപാടികൾ സമയ ബന്ധിതമായി പുരോഗമിക്കുന്നു...മത്സരാർത്ഥികളെ കൃത്യ സമയത്ത് പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ടിം മാനേജർമാർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷ...

HS General

601 Chithra Rachana - Pencil

602 Chithra Rachana - Water Colour

603 Chithra Rachana - Oil Colour

604 Cartoon

605 Sasthreeya Sangeetham(Boys)

606 Sasthreeya Sangeetham(Girls)

607 Kathakali Sangeetham (Boys)

608 Kathakali Sangeetham (Girls)

683 Gazal Alapanam ( Urdu )

609 Lalithaganam (Boys)

610 Lalithaganam (Girls)

611 Mappilappattu (Boys)

612 Mappilappattu (Girls)

613 Veena

614 Violin - Paschathyam

615 Violin - Paurasthyam

616 Odakuzhal

617 Nadaswaram

618 Chenda / Thayambaka

619 Guitar - Paschathyam

620 Thabala

621 Mrudamgam / Ganchira / Ghadam

622 Madhalam

623 Kathakali

625 Ottanthullal

627 Nadodi Nrutham

629 Chakkyarkoothu (Boys)

684 Nangiar Koothu

630 Bharathanatyam (Boys)

631 Bharathanatyam (Girls)

632 Kuchuppudi (Boys)

633 Kuchuppudi (Girls)

634 Mohiniyattam (Girls)

635 Kerala Nadanam (Boys)

682 Kerala Nadanam (Girls)

636 Prasangam - Malayalam

637 Prasangam - English

638 Prasangam - Hindi

685 Prasangam – Urdu

690 Prasangam - Tamil

691 Prasangam - Kannada

639 Kavitharachana - Malayalam

640 Katharachana - Malayalam

641 Kavitharachana - Hindi

642 Katharachana - Hindi

643 Upanyasam - Malayalam

644 Upanyasam - English

645 Upanyasam - Hindi

646 Upanyasam - Urdu

647 Katharachana - Urdu

648 Kavitharachana - Urdu

692 Kavitharachana - English

693 Kavitharachana - Tamil

694 Kavitharachana – Kannada

695 Katharachana - English

649 Padyam Chollal - Malayalam

650 Padyam Chollal - English

651 Padyam Chollal - Hindi

652 Padyam Chollal - Arabic

653 Padyam Chollal - Urdu

654 Padyam Chollal - Tamil

655 Padyam Chollal - Kannada

656 Aksharaslokam

657 Kavyakeli

658 Mono Act (Boys)

659 Mono Act (Girls)

696 Mimicry

662 Kathaprasangam

663 Parichamuttu (Boys)

664 Poorakkali (Boys)

665 Kolkali (Boys)

666 Arabanamuttu (Boys)

667 Dafmuttu (Boys)

668 Margamkali (Girls)

669 Thiruvathirakali (Girls)

670 Oppana (Girls)

671 Vattappattu (Boys)

672 Sangha Nrutham (Girls)

673 Kathakali - Group

687 Vanchipattu

688 Nadanpattu

689 Groupsong Urdu

697 Groupsong

675 Chendamelam

676 Panchavadyam

678 Vrunda Vadyam

679 Bandmelam

698 Skit English

677 Nadakam

681 Yakshaganam

686 Chavittu Nadakam

680 Desabhakthiganam


No comments:

Post a Comment